31

Vizyonumuz

Amacımız öğrenci arkadaşlarımızın kültürel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere, ekonomik alandaki gelişmeleri takip eden, güncel ekonomik sorunları makro ve mikro düzeyde analiz ederek ülke ekonomisi ve işletmeler için gerekli politikaları tartışan bir platform oluşturarak burada öğrencilerle, girişimci – akademisyen ve politika yapıcıları bir araya getirmek. Lisans eğitiminden sonra , yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim olanaklarını, kamu ve özel sektördeki iş imkanlarını araştırmak ve öğrenci arkadaşlarımızı bilgilendirecek yayın, seminer ve konferanslar yapmak iş çevreleri ile öğrencileri karşılaştırmak üzere organizasyonlar düzenlemektir.